Håkan Näsmans minnesfond
STIPENDIUM till minne av Håkan Näsman

Stipendium 2023  

Ansökningsperioden inför 2023 är över!

 • Stipendiat år 2023 kommer att meddelas under januari.

 • Ansökningsperioden inför 2024 års stipendium är 1 oktober t.o.m. 15 november 2023. 

 • Alla ansökningar som kommer in under ansökningsperioden behandlas lika.

 • Minnesfonden delar årligen ut ett stipendium om 10 000 kronor.

 • Beloppet kan komma att delas mellan flera stipendiater.

 • Stipendieutdelningen sker vanligtvis i månadsskiftet mars/april.

Vem kan söka stipendiet?

 • Behöriga sökande är musikstuderande födda i Jämtland/Härjedalen som antagits till musikstudier på eftergymnasial nivå i Sverige, eller annan utbildning som fondens styrelse bedömer likvärdig.

 • Stipendiet kan sökas för alla former av musikstudier, även med inriktning på "hur musik kan användas i klinisk verksamhet".

 • Styrelsen ska prioritera ansökningar som har en tydlig och systematiskt beskriven målbild för musikstudierna.

Hur går det till?

 • Vi vill få din ansökan via e-post och ser helst att du använder det förberedda formuläret. För att öppna formuläret, klicka på knappen Ansökan nedan.

 • Det går också att skicka ansökan direkt till vår e-postadress eller via vanlig post. Den information vi förväntar oss att få från dig framgår av formuläret.

 • När du skickar in din ansökan till oss anser vi att du accepterat vår integritetspolicy. För att läsa om hur vi hanterar personuppgifter, klicka på knappen Integritetspolicy.

Om Håkan Näsman

Håkan Näsman  

Musikdirektör, kompositör, körledare och doktorand. Du kan läsa om Håkan Näsman i levnadsteckningen "Håkan Näsman - ett ofullbordat liv" (länk nedan).

Person- och notarkiv

Håkan Näsmans samlade musikverk, kompositioner, texter, idéskisser och personligt material såsom teckningar/fotoalbum är arkiverade på Landsarkivet i Östersund.

Arkivet finns tillgängligt via Riksarkivets databas under rubriken Håkan Näsmans person- och notarkiv (länk nedan). Arkivmaterialet är öppet för alla. Kopior går att beställa via:
Landsarkivet
Arkivvägen 1 
831 31 Östersund
010-476 89 00
E-post: landsarkivet.ola[at]riksarkivet.se

Nutida aktuell musik i generalprogram
för Svenska Symfoniorkestrar

Om orkestrarnas generalprogram i Göteborg och Östersund
C-uppsats av Håkan Näsman, Östersund
1988-90 vid Göteborgs Universitet
Stipendiater

Minnesfondens stipendiater

2022 Markus Mattsson
2021 Nils Frändén
2020 Lovisa Wangby
2019 Frej Wedlund
2018 Robin Jämtgård
2017 Susette Johansson, Anders Engström
2016 Sofia Nilsson, Anders Hoglert
2015 Elisabeth Sundin
2014 Elin Nilsson, Rose-Marie Björklund
GDPR

Så här hanterar vi personuppgifter

Vi behöver uppgifter om dig om du vill söka stipendiet

Håkan Näsmans minnesfond hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning, oavsett om informationen lagras digitalt eller i tryck.
De uppgifter som vi samlar in i anslutning till din stipendieansökan behöver vi för att kunna göra ett urval bland de sökande samt administrera urvalsprocessen. Uppgifterna sparas för att utgöra referensmaterial i urvalet till framtida stipendieutdelningar.
Håkan Näsmans minnesfond lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till tredje part, utan ditt medgivande. Undantaget är om berörd tillsynsmyndighet (länsstyrelsen) eller annan myndighet begär att få ta del av informationen. Vi kan även i förekommande fall använda externa tjänster för datalagring där motsvarande policy regleras i avtal.
Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ändra eller radera dina uppgifter. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Observera att vi endast överväger din ansökan om du kan godkänna att vi sparar de efterfrågade uppgifterna så länge som vi behöver för att kunna genomföra utdelningen. I och med att du skickar in din ansökan betraktas du ha godkänt vår hantering av dina personuppgifter.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om vår integritetspolicy. Officiell kontrollmyndighet för dataskyddsregler är Integritetsskyddsmyndigheten (IMV).

Kontaktuppgifter

c/o K Evelander
Kadettstigen 30
831 32 Östersund

076-109 15 17

info@hakannasman.se

Organisationsnummer: 802477-9707